Cevapları Albatross'la bulun‏

Tapu, arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini (sahibini) gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi bir belgedir. Devir öncesinde Bodrum Albatross tapu sicil müdürlüğünden ilgili tapunun özellik ve niteliklerini araştırır.

Müstakil tapu, ortakları olmayan, bir tek kişiye ait olan, sınırları ve yeri kadastral paftalarda belirtilen tapudur.

Kat irtifaklı tapu, inşaat yapım aşaması devam ederken proje üzerinden gayrimenkul alınıyorsa, inşaat projesi sahibi müteahhit firmanın verdiği arsa tapusudur. Alacağınız arsa tapusunda ( .. ) No'lu bağımsız bölümün kat irtifakı olduğu belirtilmektedir.

Kat irtifakı alındığında tapu dairesindeki kat mülkiyeti kütüğünde tapunun cinsi kısmında arsa olarak belirtilmektedir. İlgili belediyeden alınan iskan ruhsatı sonrasında tapu dairesindeki tapunun cinsi kısmında bina olarak değişiklik yapılır. Bu değişiklik ile kat mülkiyeti tapusu elde edilmiş oluyor.

Çalışmayı düşündüğünüz emlak şirketinin yetki belgelerini sorun. 2004 yılından günümüze emlak şirketlerinde görev alan danışmanların ilgili emlak müşarvirleri odasınca düzenlenen eğitim sonrasında sertifika sahibi olmaları gerekmektedir. Aksi halde yapılacak olan yanlışlık ve hataların sorumluluğu ilgili kişiye aittir. Profesyonel bir gayrimenkul şirketi sorunsuz bir alım­satım sürecinde en iyi teminatınız olabilir.

Türkiye'de Dask sigortası yaptırmak konutlarda zorunludur. Dask sigortası ile bütün konutlar depreme karşı güvence altına alınmıştır. Bu sigorta sigorta ile sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlanır. Devlet, mali hasar yükünü reasüre ederek paylaşır. Devlet, deprem dolayısıyla oluşabilecek giderler için fon oluşturmaktadır.

Türkiye'de yaşamak ve çalışmak isteyen tüm yabancı uyruklu vatandaşlar, Türkiye'ye giriş yaptıkları tarihten itibaren bir ay içerisinde ve işe başlamadan önce ikamet izni lmakla yükümlüdürler. Uzun süreli oturma izni için başvuru yapmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar aşağıda belirtilen belgeleri ilgili Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etmelidir.

Uzun süreli ikamet izni başvurusunda aşağıdaki belgeler aranır:
*4 adet vesikalık fotoğraf
*Pasaport
*Pasaportta başvuru sahibinin fotoğrafını taşıyan sayfa, son girişi gösterir damganın yer aldığı sayfa ve pasaportun geçerli olduğu tarihleri gösterir sayfanın fotokopileri
*Her ay için 300 ABD doları tutarında bir harcamayı karşılayacak tasarruf hesabını gösterir bankadan alınacak belge veya döviz bozdurma makbuzu.

Çalışma amaçlı ikamet izni başvurusunda aşağıdaki belgeler aranır:
*4 adet vesikalık fotoğraf.
*Pasaport.
*Pasaportta başvuru sahibinin fotoğrafını taşıyan sayfa, son girişi gösterir damganın yer aldığı sayfa ve pasaportun geçerli olduğu tarihleri gösterir sayfanın fotokopileri.
*Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınacak olan çalışma izninin orijinali ve bir nüshası.

Turistik kolaylıklar kapsamında kişinin aracıyla birlikte Türkiye'de kalabileceği azami süre 6 aydır (180 gün). Yurt dışından getirdiğiniz araçlar turistik kolaylıklar apsamında pasaportunuza işlenmektedir.

Türkiye'de oturma izni ve öğrenci vasfında olan yabancı uyruklu vatandaşların araç satın alma hakkı bulunmaktadır.

Su aboneliği için gerekli belgelerle sınırları içerisinde ki belediyeye başvuru yapılır. Elektirik aboneliği için gerekli belgelerle bölgenin elektirik dağıtım şirketine başvuru yapılır. Su ve elektirik aboneliği için gerekli belgeler; 

Ev sahibi ise:
Pasaport
İkametgah belgesi
Tapu fotokopisi
Konutun Dask Sigortası (Zorunlu deprem sigortası)

Kiracı ise:
Pasaport
Kira kontratı
İkametgah izni
Konutun Dask Sigortası (Zorunlu deprem sigortası)

Abonelik işlemleri için gerekli belgeler arasında yapı kullanma izni (iskan belgesi) istenmektedir. 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapıldığı tespit edilen konutlar için inşaat ve iskan ruhsatı zorunluluğu aranmamaktadır. Bu tarihten önceki yapılara abonelikler verilmektedir.

Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye'de sağlık sigortası yaptırmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Birçok sigorta şirketi yaş ve taleplerinize göre farklı fiyat uygulamaları ile sağlık sigortanızı yapabilmektedir.

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında sosyal güvenlik anlaşmaları bulunmaktadır. Bağlı olduğunuz sigorta şirketlerinin sağlık hizmetlerinden Türkiye'deki hastanelerden faydalanmanız mümkündür.

Yargıtay 1.Hukuk Dairesi 2004 – 1772 sayılı kararına göre Ecrimsil, hazineye ait taşınmazın haksız işgali nedeniyle tazminat olarak adlandırılan özel bir zarar giderme şeklidir. Yani hiç olmazsa kira geliri karşılığı şeklinde tarif edilmektedir. Özellikle cadde ve sokaklar üzerindeki esnafın, sokak ve kaldırımları işgal etmesi durumunda belediyelerce ''ecrimsil'' (işgaliye ücreti) adı altında kira ücreti tahsil edilmektedir.

Hayatınıza Sevgİler Albatross