Türkiye'de yatırım

gelİşen ekonomİ

İSTİKRARLI EKONOMİK BÜYÜME‏

Türkiye'de yatırım yapmak üzere birçok sektörde yeni iş fırsatları ve olanakları mevcuttur. Türkiye ekonomisindeki göstergeler, gelişmekte olan ülkeler sııfında doğru yatırım bölgesi olduğunu ve yapılan doğru yatırımın getirisini cömertçe sunduğunu göstermektedir. Bireysel ya da kurumsal ihtiyaçlarınıza kısa, orta veya uzun vadede yapacağınız yatırım imkanları birçok bölgede olanak sağlamaktadır.

Türkiye, yatırım teşvikleriyle birlikte gelirlerini her yıl arttıran önemli turizm ülkeleri arasında yeralmaktadır. Ülkemizde, Yunanistan, Portekiz, İspanya ve Fransa gibi birçok ülkeye kıyasla yüksek gelirli turistler kadar orta ve dar gelirli turistler içinde tatil alternatifleri fazlasıyla bulunmaktadır. Döviz kurlarının da etkisiyle cazibe merkezi haline gelen Türkiye'de turizm ve konut sektöründe milyarlarca dolarlık yatırımlar yapılmaktadır. İstikrarlı büyüme rakamlarının da etkisiyle bölge birçok yatırımcının iştahını kabartmaktadır. Türkiye'de GSYİH (gayri safi yurtiçi hasıla) 2002 yılında 231milyar dolardan, 2013 yılı sonunda 820milyar dolara ulaşmıştır. Son 10 yıl içerisindeki büyümede yaşanan ivme, turizm gelirlerinin artmasıyla da çıkışını sürdürmektedir. Türkiye aynı zamanda konumu itibariyle çok stratejik bir öneme sahiptir. Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan transit geçiş alanı. İpek yolu diye tabir edilen bu alan hem büyük bir ticaret merkezi, hem de farklı dinlere, kültürlere ve ırklara ev sahipliği yapan kültürel ve tarihsel bir zenginliktir.

Türkiye'de kanunlar çerçevesinde oluşturulan rekabetçi yatırım koşulları, bölgeye yapılan tüm yatırımlara eşit koşullar sunmaktadır. Türkiye'ye yatırım yapmak üzere doğru zaman dilimi içerisindeyiz.

Hayatınıza Sevgİler Albatross